3295

KIT TINTE

Tinte Kit caso con herramientas para teñir el cabello
6.00 €

SHINE ON

Shine On tratamiento para el cabello teñido Paquete 30 ml
22.15 €

SHINE ON 1

Shine On 1 tinte para el cabello rubio claro extra 10 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 10

Shine On 10 tinte para el cabello rubio 7 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 11

Shine On 11 tinte para el cabello rubio claro 8 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 12

Shine On 12 tinte para el cabello rubio muy clara 9 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 13

Shine On 13 tinte para el cabello rubio dorado 7.3 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 14

Shine On 14 tinte para el cabello rubio claro dorado 8.3 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 15

Shine On 15 tinte para el cabello rubio oscuro dorado cobre 6.34 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 16

Shine On 16 tinte para el cabello rubio cobre 7.4 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 17

Shine On 17 tinte para el cabello rubio oscuro chocolate 6.05 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

SHINE ON 18

Shine On 18 tinte para el cabello marrón claro chocolate 5.38 Paquete 1 tratamiento
16.00 €

 

 

 
 

info@clavis2000.com
Whatsapp - 393 917 3335